fredag 13 februari 2009

Tuula - underbar underbetald undersköterska

Titel: Tuula - underbar underbetald undersköterska
Författare: Arja Kajermo
Antal sidor: 46
Förlag: Nisses böcker, inbunden
Betyg: 2 av 5

Det här är en bok med seriestrippar om Tuula, undersköterskan från förorten. Serien har tydligen gått på söndagar i Dagens Nyheter flera år samt i Vestmanlands Läns Tidning.
Jag hittade boken på en hylla på biblioteket där personalen ger boktips. Blev dock ganska besviken. Jag väntade mig lite mer av Ensamma mamman-karaktär när jag läste på baksidan av boken.
Visst finns det några poänger, men i det stora hela tycker jag det var ganska trist.

1 kommentar:

magisteruppsats2009@hotmail.com sa...

Se hit: Vi söker deltagare till vår magisteruppsats
Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur
Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i
mötet med skönlitteratur.

Vi söker personer som vill vara med i vår undersökning. Vi vänder oss till dig som skriver och läser bokbloggar, eftersom vi vet att du har ett stort läsintresse och är van att uttrycka dina tankar om böcker. Ditt deltagande innebär att du för läsdagbok under två månaders tid, och läser minst fyra böcker i månaden. Vi avslutar perioden med en mindre informell intervju via e-post, som handlar om din läsdagbok. Deltagandet är helt över nätet, och du väljer själv de böcker du vill läsa.

Vi som behöver din hjälp är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Dina uppgifter och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i den färdiga uppsatsen kommer du självklart att vara anonym. Vill du ta tillfället i akt och bli mer medveten om din egen läsning? Tveka inte att anmäla ditt intresse!

För mer information om studien, kontakta oss på mailadress:
magisteruppsats2009@hotmail.com
Hälsningar Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström
Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Handledare: Kersti Nilsson