tisdag 31 augusti 2010

Växa - inte lyda

Titel: Växa - inte lyda
Författare: Lars H. Gustafsson
Antal sidor: 273
Förlag: Norstedts, inbunden
Betyg: 3 av 5

Den här boken handlar mycket om barnets rätt att vara en egen individ och hur vi föräldrar kan lära oss att förstå och stötta barnen.

Gustafsson ifrågasätter flera utländska Nannymetoder som genom TV fått stort genomslag. Problemet när dessa program började visas i Sverige var att kunniga personer inte fått granska innehållet. Därför visades dessa för oss egentligen ganska "gamla" metoder som föräldrar i Sverige övergett för länge sedan, men som fortfarande är vanliga i anglosaxiska länder.

Till exempel så är metoden för "time-out" där man sätter barnet på en viss plats och ignorerar det helt under en viss tid, bara en modernare variant av skamvrån. Många av dessa metoder strider dessutom mot FNs barnkonvention som säger att barn inte får kränkas.

Boken var bra och gav en hel del tankeställare, men jag skulle vilja ha haft mer praktiska exempel än teori.

Inga kommentarer: